Open menu

Basisschoolochtend van 12 december naar 19 december

14 november 2017

In verband met een mogelijke staking in het basisonderwijs, wordt de geplande basisschoolbezoekdag een week verplaatst van 12 naar 19 december.

Zoals het er op het moment uit ziet zal de bezoekochtend van 12 december samenvallen met de staking van het PO. Nu hebben wij begrepen dat de definitieve beslissing hierover pas op 6 december valt. Wij hebben echter besloten om deze datum niet af te wachten en de ochtend een week te verschuiven naar dinsdag 19 december. Voor de basisscholen betekent dit dat wij u vragen (is ook per mail aan u gecommuniceerd) om aan ons door te geven of u op 19 december komt. Het is ook mogelijk om nog voor één van onze andere data te kiezen:

- Maandag 27 november 2017 (graag voor as vrijdag 17
november doorgeven)
- donderdag 18 januari 2018

De leerlingen van het Haarlem College hebben op 12 december de hele dag les. Op 19 december starten de lessen om 12.10 uur.


Actueel